top of page

BIA Official Group

Public·176 members
Snake Boon
Snake Boon

Nơi này của Bến Tre nông dân rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường


Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, phố Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa tổ chức Đại hội hợp tác phố (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự quyết tâm, phấn đấu sau 13 năm của chi hội từ lúc còn với tên “Tổ liên kết phân phối mai vàng”. Năm 2009, khi mới có mặt trên thị trường, “Tổ kết liên cung ứng mai vàng” chỉ mang 16 thành viên (mỗi hộ là một thành viên) tại ấp Phú Hội. vườn bán phôi mai vàng. Trong 16 thành viên, sở hữu 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ nâng cao lên 33 thành viên, trong ấy mang 10 thành viên thoát nghèo bền vững. Diện tích cung ứng đạt 22 ngàn mét vuông, sản lượng trên 17 ngàn sản phẩm/năm.

Xem thêm: mai vàng tết.


Năm 2016, “Tổ kết liên cung cấp mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này sở hữu tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, mang 43 thành viên. Diện tích sản xuất tăng lên sắp 45 nghìn mét vuông. Ông nai lưng Văn Kha - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội phấn khởi: “Chúng tôi đang thành lập cho chi hội, đặt hết nhiệt huyết vào nghề sản xuất kiểng mai vàng. các bạn mang thể tham khảo thêm về Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page